आमची उत्पादने तीन अत्यंत नामांकित ब्रांड्स अंतर्गत विकली जातात: यांगली, गेरिस, हिफील. ते ड्रॉवर सिस्टम, दृष्टीसित स्लाइड्स, बॉल बेअरिंग स्लाइड्स, टेबल स्लाइड्स, दृष्टीस बिजागर, हँडल्स, ओव्हन बिजागर आणि इतर फर्निचर हार्डवेअर उपकरणे आहेत, जे फर्निचर, कॅबिनेट्स, गृह उपकरणे इ. मध्ये वापरली जातात.
 • Gas cooker oven door support

  गॅस कुकर ओव्हन डोर सपोर्ट

  परिचय: गॅस कुकर ओव्हन डोर सपोर्ट. डोअर समर्थन डावीकडे आणि उजवीकडे दोन बाजू 1 जोड्या आहेत. सामान्यत: इलेक्ट्रिक ओव्हनसाठी वापरा. गिरीस हार्डवेअर घरगुती, औद्योगिक तसेच इलेक्ट्रिक ओव्हनसाठी उपयुक्त आहे, विशेषत: ज्या दरवाजाचे वजन 3 केजीएस - 15 केएसजीएस दहा वर्षांपेक्षा जास्त आहे.

  नमूना क्रमांक: वायएल -07

 • Gas cooker oven cover

  गॅस कुकर ओव्हन कव्हर

  परिचय: गॅस कुकर ओव्हन कव्हर. ओव्हन कव्हर डाव्या आणि उजव्या दोन बाजू 1 जोड्या आहेत. सामान्यत: इलेक्ट्रिक ओव्हनसाठी वापरा. गिरीस हार्डवेअर घरगुती, औद्योगिक तसेच इलेक्ट्रिक ओव्हनसाठी उपयुक्त आहे, विशेषत: ज्या दरवाजाचे वजन 3 केजीएस - 15 केएसजीएस दहा वर्षांपेक्षा जास्त आहे.

  नमूना क्रमांक: वायएल -१.

 • Gas cooker oven cover

  गॅस कुकर ओव्हन कव्हर

  परिचय: गॅस कुकर ओव्हन कव्हर. ओव्हन कव्हर डाव्या आणि उजव्या दोन बाजू 1 जोड्या आहेत. सामान्यत: इलेक्ट्रिक ओव्हनसाठी वापरा. गिरीस हार्डवेअर घरगुती, औद्योगिक तसेच इलेक्ट्रिक ओव्हनसाठी उपयुक्त आहे, विशेषत: ज्या दरवाजाचे वजन 3 केजीएस - 15 केएसजीएस दहा वर्षांपेक्षा जास्त आहे.

  नमूना क्रमांक: वायएल -20

 • Gas cooker oven door hinge

  गॅस कुकर ओव्हन डोर बिजागर

  परिचय: गॅस कुकर ओव्हन डोर बिजागर डाव्या आणि उजव्या बाजूस 1 जोड्या आहेत. गॅस कुकर ओव्हनच्या दारासाठी बिजागरी वापरा. गिरीस हार्डवेअर घरगुती, औद्योगिक तसेच इलेक्ट्रिक ओव्हनसाठी उपयुक्त आहे, विशेषत: ज्या दरवाजाचे वजन 3 केजीएस - 15 केएसजीएस दहा वर्षांपेक्षा जास्त आहे.

  नमूना क्रमांक: YL-17

 • Single ear gas cooker oven door hinge

  सिंगल इयर गॅस कुकर ओव्हन डोर बिजागर

  परिचय: सिंगल इयर गॅस कुकर ओव्हन डोर बिजागर त्याच्या डाव्या आणि उजव्या बाजू 1 जोड्या आहेत. गॅस कुकर ओव्हनच्या दारासाठी बिजागरी वापरा. गिरीस हार्डवेअर घरगुती, औद्योगिक तसेच इलेक्ट्रिक ओव्हनसाठी उपयुक्त आहे, विशेषत: ज्या दरवाजाचे वजन 3 केजीएस - 15 केएसजीएस दहा वर्षांपेक्षा जास्त आहे.

  नमूना क्रमांक: वायएल -01

 • Stainless steel square shaft BBQ oven turnspit/fork/roaster

  स्टेनलेस स्टील स्क्वेअर शाफ्ट बीबीक्यू ओव्हन टर्नस्पिट / काटा / रोस्टर

  परिचय: स्टेनलेस स्टील स्क्वेअर शाफ्ट बीबीक्यू ओव्हन टर्नस्पिट / काटा / रोस्टर विद्युत ओव्हनसाठी टर्नस्पिट वापर. गिरीस हार्डवेअर घरगुती, औद्योगिक तसेच इलेक्ट्रिक ओव्हनसाठी उपयुक्त आहे, विशेषत: ज्या दरवाजाचे वजन 3 केजीएस - 15 केएसजीएस दहा वर्षांपेक्षा जास्त आहे.

  नमूना क्रमांक: वायएल -07

 • Gas cooker oven door hinge

  गॅस कुकर ओव्हन डोर बिजागर

  परिचय: गॅस कुकर ओव्हन डोर बिजागर डाव्या आणि उजव्या बाजूस 1 जोड्या आहेत. गॅस कुकर ओव्हनच्या दारासाठी बिजागरी वापरा. गिरीस हार्डवेअर घरगुती, औद्योगिक तसेच इलेक्ट्रिक ओव्हनसाठी उपयुक्त आहे, विशेषत: ज्या दरवाजाचे वजन 3 केजीएस - 15 केएसजीएस दहा वर्षांपेक्षा जास्त आहे.

  नमूना क्रमांक: YL-18

 • Gas cooker oven drawer hinge / spring cotter

  गॅस कुकर ओव्हन ड्रॉवर बिजागर / वसंत कॉटर

  परिचय: गॅस कुकर ओव्हन ड्रॉवर बिजागर / वसंत कॉटर. गॅस कुकर ओव्हन दारे किंवा ड्रॉरसाठी बिजागरी वापरा. गिरीस हार्डवेअर घरगुती, औद्योगिक तसेच इलेक्ट्रिक ओव्हनसाठी उपयुक्त आहे, विशेषत: ज्या दरवाजाचे वजन 3 केजीएस - 15 केएसजीएस दहा वर्षांपेक्षा जास्त आहे.

  नमूना क्रमांक: वायएल -11

 • Stainless steel triangular shaft BBQ oven turnspit/fork/roaster

  स्टेनलेस स्टील त्रिकोणी शाफ्ट बीबीक्यू ओव्हन टर्नस्पिट / काटा / रोस्टर

  परिचय: स्टेनलेस स्टील त्रिकोणी शाफ्ट बीबीक्यू ओव्हन टर्नस्पिट / काटा / रोस्टर विद्युत ओव्हनसाठी टर्नस्पिट वापर. गिरीस हार्डवेअर घरगुती, औद्योगिक तसेच इलेक्ट्रिक ओव्हनसाठी उपयुक्त आहे, विशेषत: ज्या दरवाजाचे वजन 3 केजीएस - 15 केएसजीएस दहा वर्षांपेक्षा जास्त आहे.

  नमूना क्रमांक: वायएल -06

 • Gas cooker oven door hinge

  गॅस कुकर ओव्हन डोर बिजागर

  परिचय: गॅस कुकर ओव्हन डोर बिजागर त्याच्या डाव्या आणि उजव्या बाजू 1 जोड्या आहेत. गॅस कुकर ओव्हनच्या दारासाठी बिजागरी वापरा. गिरीस हार्डवेअर घरगुती, औद्योगिक तसेच इलेक्ट्रिक ओव्हनसाठी उपयुक्त आहे, विशेषत: ज्या दरवाजाचे वजन 3 केजीएस - 15 केएसजीएस दहा वर्षांपेक्षा जास्त आहे.

  नमूना क्रमांक: वायएल -04

 • Small gas cooker oven door hinge

  लहान गॅस कुकर ओव्हन डोर बिजागर

  परिचय: लहान गॅस कूकर ओव्हन डोर बिजागर त्याच्या डाव्या आणि उजव्या बाजू 1 जोड्या आहेत. गॅस कुकर ओव्हनच्या दारासाठी बिजागरी वापरा. गिरीस हार्डवेअर घरगुती, औद्योगिक तसेच इलेक्ट्रिक ओव्हनसाठी उपयुक्त आहे, विशेषत: ज्या दरवाजाचे वजन 3 केजीएस - 15 केएसजीएस दहा वर्षांपेक्षा जास्त आहे.

  नमूना क्रमांक: YL-03

 • Double ears gas cooker oven door hinge

  दुहेरी कान गॅस कुकर ओव्हन दरवाजा बिजागर

  परिचय:दुहेरी कान गॅस कुकर ओव्हन दरवाजा बिजागर आहे डावीकडे आणि उजव्या बाजूंना 1 जोड्या आहेत. गॅस कुकर ओव्हनच्या दारासाठी बिजागरी वापरा. गिरीस हार्डवेअर घरगुती, औद्योगिक तसेच इलेक्ट्रिक ओव्हनसाठी उपयुक्त आहे, विशेषत: ज्या दरवाजाचे वजन 3 केजीएस - 15 केएसजीएस दहा वर्षांपेक्षा जास्त आहे.

  नमूना क्रमांक: YL-02